SI EN

Ekipa

Jan Kobler
Povezani projekti
Jan Kobler

Jan Kobler sodeluje z RSG Kapitalom od sredine leta 2009, ima pa večletne izkušnje s področja tveganega kapitala in operativnega menedžmenta. Kot investicijski direktor in partner je uspešno vodil zbiranje kapitala za regionalni sklad tveganega kapitala »Poteza Innovation and Growth Fund B.V.« (PIGF), ki je razpolagal z 38 milijoni evrov. V letu 2009 je v Beogradu ustanovil M&A svetovalno podjetje, ki se osredotoča predvsem na mala in srednja podjetja (MSP). Jan ima izkušnje tudi z operativnim upravljanjem družb, saj je sodeloval pri upravljanju številnih portfeljskih družb, poleg tega pa je partner v nekaj start-up podjetjih.