SI EN

Ekipa

Tatjana Zabasu
Povezani projekti
Tatjana Zabasu

Mag. Tatjana Zabasu se je družbi pridružila v začetku leta 2007 in aktivno sodelovala pri statusnem preoblikovanju družbe ter vzpostavitvi poslovnih in naložbenih procesov družbe. Je članica uprave družbe TAB Systems ter prokuristka družb ShoutEm in Efos. Preden se je pridružila RSG Kapital je kot svetovalka na področju poslovnih financ v mednarodnem svetovalnem podjetju Deloitte sodelovala predvsem pri prevzemih in prodajah podjetij, poglobljenih pregledih poslovanja in vrednotenjih podjetij. V začetku kariere je kot vodja kabineta ministrice za gospodarstvo aktivno sodelovala pri oblikovanju in izvajanju programov za spodbujanje podjetništva, predvsem na področju razvoja grozdov. Leta 2008 je kot članica mednarodne ekipe za tehnično pomoč svetovala turški vladi pri oblikovanju ukrepov za spodbujanje razvoja poslovnih grozdov. Kot gostja predava pri predmetih s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, aktivno sodeluje pri podjetniških dogodkih kot mentorica in je vključena v strokovne komisije natečajev za izbor poslovnih idej.