SI EN

O nas

Zgodovina

RSG Kapital je bil ustanovljen leta 2006 kot RSG, razvojno svetovanje in financiranje projektov, d.o.o.. Edini ustanovitelj je bila Gospodarska zbornica Slovenije, ki je tudi zagotovila začetne 3,5 mio € kapitala za zagon ter prve investicije. Namen je bil financirati podjetja v njihovih najbolj zgodnjih fazah razvoja. Ker takrat v Sloveniji še ni bilo urejene zakonodaje s področja družb tveganega kapitala, je RSG deloval kot finančni holding. Leta 2007 je RSG takoj po sprejetju ustrezne zakonodaje ustanovil družbo tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o., se preimenoval v RSG Kapital in postal družba za upravljanje tveganega kapitala. Danes RSG Kapital predstavlja vodilno družbo za upravljanje tveganega kapitala s sedežem v Sloveniji in aktivno sodeluje pri postavitvi podpornega okolja za visoko tehnološko podjetništvo.


Aktivni partner

RSG Kapital z razvijanjem in vodenjem palete storitev ustvarja okolje za razvoj globalno uspešnih podjetij v Srednji in Jugovzhodni Sloveniji z visokimi dodanimi vrednostmi in nadpovprečnimi donosi. Prek svojih povezav s široko mrežo partnerjev, ki vključuje ugledne institucije, med drugim univerze, inkubatorje, raziskovalna središča, inštitute, prodorna, že uveljavljena podjetja in finančne institucije, se RSG Kapital aktivno vključuje v ustvarjanje dinamičnega in spodbudnega gospodarskega okolja. Utrjene poslovne povezave na ciljnih trgih in vodstvena ekipa z izkušnjami v regiji so jamstvo za uspešno poslovanje družbe, naših portfeljskih družb ter nadaljnji razvoj trga.