SI EN

Efos


Efos

Efos od leta 2007 razvija kompleksne informacijske sisteme namenjene uporabi na področju okolja in zdrave prehrane.


Z znanjem, ki ga je ekipa Efosa osvojila z razvojem Informacijskih sistemov za naročnike v Sloveniji in tujini in se med drugim uporabljajo na področju veterine, se je leta 2009 začel razvoj sistema za avtomatsko zaznavanje in spremljanje pojava škodljivih žuželk, ePestAlert.

Sistem je kombinacija naprave na terenu in programske rešitve, ki omogoča shranjevanje in obdelavo podatkov. ePestAlert sliko stanja v pasti prek GPRS povezave pošlje na strežnik, kjer se podatki shranijo in obdelajo, uporabniku pa so dostopni prek spletne ali mobilne aplikacije. Nadomešča klasične feromonske pasti, vendar omogoča oddaljen nadzor z avtomatiziranim in pogostejšim zajemom podatkov, kar za uporabnika pomeni nižje stroške ob natančnejšem nadzoru stanja na terenu. Podatki o pojavu in dinamiki razvoja škodljivcev so osnova vseh sodobnih tehnologij pridelave hrane, saj je z njihovo pomočjo mogoče predvideti razvoj škodljivih organizmov. Posledično se izboljša učinkovitost ukrepov proti škodljivcu, prisotnost nezaželenih snovi v pridelkih  pa zmanjša na minimum.

Dodaten kapital bo Efosu omogočil, da razširi svojo prodajno in distribucijsko mrežo ter izkoristi priložnost, ki jo predstavlja naraščajoč trend uporabe tehnologije na področjih kmetijstva in varovanja okolja.