SI EN

TMG-BMC


TMG-BMC

Podjetje TMG-BMC trži sisteme in storitve za optimizacijo trenažnih in rehabilitacijskih procesov v vrhunskem športu in medicini, ki temeljijo na patentirani metodi tenziomigrafija (TMG).


Tenziomiografija, ali krajše TMG, je metoda, ki meri mišično aktivnost in je edinstveno orodje za zgodnjo diagnostiko in odkrivanje mišičnih nesimetrij. Omogoča optimizacijo treningov, preprečevanje poškodb in pospeševanje rehabilitacijskih procesov, uporablja pa se tako v vrhunskem športu kot v zdravstvu in na raziskovalnem področju. Na področju vrhunskega športa TMG-BMC sodeluje s številnimi priznanimi posamezniki in organizacijami, vključno z FC Barcelona, italijansko nogometno reprezentanco, Manchester United, ACF Fiorentina, itd., ki TMG uporablja kot primarno orodje za optimizacijo vadbe ter preprečevanje in sanacijo poškodb.

Družba neprestano razvija nove proizvode in storitev na področjih biomehanike in kineziologije, nedavno pa je razvilo ter patentiralo sodobno brezžično metodo in merilni sistem, ki meri kontrakcijo mišic (MC). Ta omogoča pridobivanje natančnih podatkov o stanju skeletnih mišic v realnem času, to je med samo vadbo ali rehabilitacijo, s čimer bo bistveno vplival na izboljšanje vadbe vrhunskih in rekreativnih športnikov ter  rehabilitacije bolnikov. Komercializacija produktov, temelječih na omenjeni metodologiji, je predvidena v roku enega leta, prek lastne distribucijske mreže družbe, ki trenutno pokriva Evropo ter Severno in Južno Ameriko.